PLANTILLES D’INSTAL·LACIÓ DE PERNS PER A LA FIXACIÓ DE FANALS/BÀCULS

A continuació, volem destacar els avantatges de les plantilles de poliamida amb relació a les plantilles metàl•liques..

El material amb què es fabriquen és un polímer tècnic anomenat Poliamida 6, reforçat amb un 30 % de fibra de vidre, queconverteix les plantilles de poliamida en ANTIOXIDANTS, propietat que no tenen les metàl•liques.

Una altra millora respecte a les metàl•liques és el pes: el de la plantilla de poliamida és fins a quatre vegades inferior, això les fa més manejables, i més segures i fàcils d’instal•lar.

Pel que fa a la resistència, les plantilles de poliamida, tenint en compte la funció per a la qual han estat dissenyades (posicionar i centrar els perns per instal•lar els fanals), resulten igual de resistents que les metàl•liques.

El preu, molt més reduït en el cas de les plantilles de poliamida, possibilita fer-ne un producte d’un sol ús, sense necessitat d’extreure-les per instal•lar el fanal./span>

Peces complementàries per a fanals i bàculs, com terminals per a final de pals de semàfor, terminals de punta rodona i plana per a diferents diàmetres de tub, embellidors per a les unions de canvi de diàmetre de fanals, protectors per a la base de les columnes que eviten la corrosió en ambients salins i del rovell caní, cargols i tancaments per a portes de fanals, bases sòcol per a la protecció de la unió entre base i paviment, etc.