DESCRIPCIÓ

FITXA TÈCNICA

 • Material Envolvent
  Policarbonat
 • Dimensions
  140 x 58 x 44 mm.
 • Tipus Protecció:
  Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10 x 38 T-0
 • Grau de Protecció:
  IP54 amb AC001 segons norma EN 60529, IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
 • Aïllament:
  Mesura de les línies de fuga i distàncies a l’aire UNE 20.098-75 doble Aïllament
 • Seguretat:
  Rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
 • Instal·lació:
  La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lada en façanes i pals. Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.
 • Certificació:
  Certificats obtinguts en organismes homologats per l’ENAC.
 • Qualitat:
  NORMA ISO 9001:2008