DESCRIPCIÓ

FITXA TÈCNICA

 • Material Envolvent
  Policarbonat
 • Dimensions
  280 x 54 x 102 mm.
 • Tipus Protecció:
  Interruptor magnetotèrmic
 • Grau de Protecció:
  IP44 amb AC MEDIUM segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
 • Aïllament:
  Doble aïllament. Classe II
 • Seguretat:
  Rigidesa dielèctrica UNE 21.095-73
 • Instal·lació:
  La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·la en façanes i pals.
 • Certificació:
  Certificats obtinguts en organismes homologats per l’ENAC.
 • Qualitat:
  NORMA ISO 9001:2008