Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-103

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es fa mitjançant fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0.

A l’interior hi ha una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d’entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 16 mm².

Disposa de dos borns per a la derivació o eixida a punt de llum d’admissió màxima 6 mm² cada un.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Aquest disseny innovador en alguna de les característiques, tracta d’incorporar mitjançant la mida reduïda avantatges afegits als tradicionals dissenys de cofrets per a enllumenat públic.

Grup de protecció: IP 44 amb AC001, IP 13 amb AC002, IK07, Doble Aïllament, Marcatge CE

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-1033P + N2 X 16 mm²2 x 6 mm²050

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 153 x 62 x 45 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC001 – IP13 amb AC002 segons norma EN 60529, IK07 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt