Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-100/M

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es fa mitjançant fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0.

A l’interior s’ha dissenyat una regleta que allotja quatre borns oberts d’entrada i sortida, tots admeten fins a dos cables de 25 mm².

Disposa de dos borns per a la derivació o eixida a punt de llum, d’admissió màxima 6 mm² cada un.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Aquest cofret està especialment dissenyat per a bàcul/columna tipus AM-10, encara que la seva mida permet utilitzar-lo en qualsevol altre tipus. També poden ser instal·lats a l’exterior, i, depenent de la seva col·locació, s’aconsellarà un accessori o un altre (AC002 o AC001).

Grau de protecció IP 44 amb AC001, IP 13 amb AC002, IK08, Doble Aïllament, Marcatge CE

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-100/M3P + N2 X 25 mm²2 x 6 mm²050

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 135 x 98 x 56 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC001 – IP13 amb AC002 segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt