Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-101

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es fa mitjançant fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0.

A l’interior allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d’entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 35 mm², més un o dos borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa de terra o doble nivell/flux.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Disposa de dos borns per a la derivació o eixida a punt de llum d’admissió màxima 6 mm² cada un.

Aquest disseny destaca per la seguretat, ja que l’envolupant, un cop instal·lat, no fa visible el mecanisme d’obertura, cosa que dificulta la manipulació per part de persones no autoritzades (nens, etc.).

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CF-1013P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²050
CF-101-T3P + N + TIERRA2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CF-101-C3P + N + 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 162 x 90 x 53 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP54 amb AC001 segons norma EN 60529, IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt