Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d' enllumenat públic
CF-105

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es realitza mitjançant fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0

A l’interior hi ha una base de connexió de fusibles per a 4 cartutxos cilíndrics 10×38 T0 i 4 borns de derivació a punt de llum de 6 mm², cosa que fa possible la protecció de dues lluminàries amb un sol cofret.

A l’interior també allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d’entrada i sortida, amb una admissió màxima de dos cables de 35 mm², més un o dos borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa de terra o doble nivell/flux.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

S’aconsella instal·lar-la en columnes a partir de 9 metres en què la capacitat del registre és més gran. També es poden subministrar amb base de connexió de fusibles per a dos cartutxos cilíndrics, amb la qual cosa s’aconseguirà protegir una lluminària i alhora mantenir la comoditat d’instal·lació que ens ofereix aquest model de dimensions més grans.

Grau de protecció: IP 44 amb AC001, IP 13 amb AC002, IK08, Doble Aïllament, Marcatge CE

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
(1) CF-1053P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²030
(1) CF-105-T3P + N + TIERRA2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²30
(1) CF-105-C3P + N + 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²30
(2) CF-105-23P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²030
(2) CF-105-2T3P + N + TIERRA2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²30
(2) CF-105-2C3P + N + 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²30

Notas: (1) Caja de 4 fusibles, (2) Caja de 2 fusibles.
Las cajas de 4 fusibles están equipadas con conexiones para proteger la luminaria con diferentes fases.

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 165 x 105 x 68 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC001 – IP13 amb AC002 segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza fora del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt