Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CF-106/M

DESCRIPCIÓ

Caixa estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

A l’interior hi ha una base de connexió de fusibles per a 4 cartutxos cilíndrics 10×38 T0 i 4 borns de derivació a punt de llum de 6 mm², cosa que fa possible la protecció de dues lluminàries amb un sol cofret.

A l’interior també allotja una regleta de connexions de quatre borns oberts, amb la possibilitat d’escollir entre dues versions: borns de 14 que admeten dos cables de 35 mm² o borns de 12 amb capacitat per a dos cables de 25 mm², a més disposa de dos borns auxiliars per a la connexió de presa de terra i doble nivell/flux que admeten dos cables de 16 mm².

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Una altra particularitat d’aquest tipus de born obert és la comoditat d’allotjar el cable a l’interior frontalment només extraient el cargol.

S’aconsella instal·lar-la en columnes a partir de 9 metres en què la capacitat del registre és més gran. També es poden subministrar amb base de connexió de fusibles per a dos cartutxos cilíndrics, amb la qual cosa s’aconsegueix protegir una lluminària i alhora mantenir la comoditat d’instal·lació que ens ofereix aquest model de dimensions més grans.

Grau de protecció: IP 44 amb AC001, IP 13 amb AC002, IK08, Doble Aïllament, Marcatge CE

 

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
(1) CF-106/M3P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²025
(1) CF-106/M43P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²025
(2) CF-106-T/M3P + N + Tierra2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(2) CF-106/M-C3P + N+2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(1) CF-106/M4-C3P + N+2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(1) CF-106-T/M43P + N + Tierra2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(2) CF-106/M/123P + N2 X 25 mm²2 x 6 mm²025
(1) CF-106/M4/123P + N2 X 25 mm²2 x 6 mm²025
(2) CF-106-T/M/123P + N + Tierra2 X 25 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(2) CF-106/M-C/123P + N+2 PAUX2 X 25 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(1) CF-106/M4-C/123P + N+2 PAUX2 X 25 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25
(1) CF-106-T/M4/123P + N + Tierra2 X 25 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²25

Notas: (1) Caja de 4 fusibles, (2) Caja de 2 fusibles.
Las cajas de 4 fusibles están equipadas con conexiones para proteger la luminaria con diferentes fases.

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 165 x 135 x 73 mm.
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP44 amb AC001 – IP13 amb AC002 segons norma EN 60529, IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73
  • Instal·lació: La connexió es realitza a l’interior del bàcul/columna, a més pot ser instal·lat a façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant tapa de pressió/extracció frontal.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt