Empresa d'injecció de plàstic | Sertsem

Caixes d'enllumenat públic
CM

DESCRIPCIÓ

Caixa mural estanca de protecció i derivació per a enllumenat públic, amb envolupant fabricat en policarbonat autoextingible 960º color gris Ral7035.

La protecció a punt de llum es fa mitjançant fusibles cilíndrics de 10×38 tipus T-0.

A l’interior allotja una regleta tipus SERTSEM amb quatre borns d’entrada i sortida amb una admissió màxima de dos cables de 16 mm² (mod. CM), o bé 4 borns de dos cables de 35 mm² (mod CM-35); a més, disposa de tres borns auxiliars opcionals de 2 cables de 16 mm² per a la instal·lació de presa de terra, doble nivell/flux o presa terra més doble nivell/flux.

Disposa de dos borns per a la derivació o eixida a punt de llum d’admissió màxima 6 mm² cada un.

Els borns tenen un tractament antioxidació que permet tant la connexió de cables de coure com d’alumini.

Aquest model està especialment dissenyat per instal·lar-lo a façanes i pals, i no es pot acoblar a l’interior de bàculs ni columnes. El disseny particular d’aquest cofret el converteix en un producte únic al mercat, ideal per a instal·lacions a la intempèrie, per les característiques tècniques i l’estudiat concepte que presenta.

DESCÀRREGUES

ModelosNúmero/de/PolosAdmisión Max. Bornes
Entrada/Salida
Bornes DerivaciónBornes AuxiliaresCantidad Embalaje
CM3P + N2 X 16 mm²2 x 6 mm²050
CM-T3P + N + TIERRA2 X 16 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CM-C3P + N + 2 PAUX2 X 16 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CM-CT3P + N + TIERRA 2 PAUX2 X 16 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CM/353P + N2 X 35 mm²2 x 6 mm²050
CM-T/353P + N + TIERRA2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CM-C/353P + N + 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50
CM-CT/353P + N + TIERRA 2 PAUX2 X 35 mm²2 x 6 mm²2 X 16 mm²50

FITXA TÈCNICA

  • Material de tancament: policarbonat
  • Dimensions: 180 x 83 x 51 mm
  • Tipus Protecció: Portafusibles per a cartutxos cilíndrics de 10×38 T-0
  • Grau Protecció: IP54 amb AC001 segons norma EN 60529, IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
  • Aïllament: Mesura de les línies de fugida i distàncies a l’aire UNE 20098-75
  • Seguretat: Rigidesa Dielèctrica UNE 21095-73.
  • Instal·lació: Creada per a instal·lar únicament en façanes i pals.  Connexió/desconnexió de fusibles mitjançant campana de moviment vertical.
  • Certificació: Certificats obtinguts per organismes homologats per ENAC.
  • Qualitat: NORMA ISO 9001:2008
Desplaça cap amunt